Kvalitetssäkring

Vi kompromissar inte med kvalitet

På Cedergruppen arbetar vi med ledningssystem i kvalitetsarbetet. Det betyder att vi har en plan för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen. Alla medarbetare och deltagare ska vara insatta i hur vårt system för synpunkter och klagomål fungerar och hur vi arbetar för att ta upp synpunkter och klagomål i kvalitetsarbetet.
Årets verksamhetsplan innehåller uppföljningsbara mål som en del i ledningssystemet. Andra delar av ledningssystemet är riskanalys och egenkontroll.
Ytterst ansvariga för Cedergruppens ledningssystem för kvalitet är VD och styrelse.