Företagsfakta

Om företaget Cedergruppen

Kontaktinformation
Postadress: Cedergruppen AB, Sankt Göransgatan 66, 6tr
Kontaktperson: Verksamhetschef Christina Cedergren
Telefon: 0735-07 59 80
Mejl: christina@cedergruppen.se

Basfakta
10 anställda
Daglig verksamhet enligt LSS för personer med Asperger/ASD.
Språk: svenska, engelska, tyska, spanska, luganda, isländska

Företagsfakta på AllaBolag
Cedergruppen AB
Moderbolag: Vixar AB

Ledning verksamheten
VD: Christina Cedergren
Enhetschef Cedergruppen Kungsholmen: Aida Sandberg
Enhetschef Cedergruppen Liljeholmen: Aida Sandberg

Utbildningar i personalgruppen: 
Lärare, beteendevetare, statsvetare, samhällsvetare, konstnär och logoped.
All personal har autism/ASD-kompetens och lång erfarenhet av att samarbeta med personer med autismdiagnoser. Alla har utbildning i Supported Employment. Vi har regelbundet extern handledning..

Styrelse
Carl-Johan Ahlström styrelseordförande
Per Berggren ledamot
Anne Ytterberg ledamot
Christina Cedergren ledamot/VD

Brukarenkäter Stockholms stad
För Cedergruppen Kungsholmen
För Cedergruppen Liljeholmen