Samarbeten

Samarbeten med Cedergruppen

Våra praktikplatser. Cedergruppen har samarbete med ett antal företag och organisationer för att erbjuda bra praktikplatser för våra deltagare. Klicka på länken för en lista över dem! Läs också allmänt om praktik under Om oss, via menyn.

PULSS. Står för Föreningen Privata Utförare inom LSS, en ideell förening där Cedergruppen är medlem. Dess mål är att privata utförare, som Cedergruppen, ska få rimliga förutsättningar att bedriva dagliga verksamheter, boende och liknande. Och att personer med rätt till sånt stöd ska ha en mångfald av bra företag och organisationer att välja mellan. (Läs mer om vad LSS-insatser är på sidan Länkar.)

Studieteamet i Stockholms stad. För dig som är vuxenstuderande och har en funktionsnedsättning. Arbetar för att ge dig goda förutsättningar för dina studier – genom vägledning, kartläggning och bedömning av stödbehov. Målet är en tillgänglig studiemiljö för alla.

Brolin och Westrell är ett företag som ger stöd i form av handledning, 
organisationsutveckling och krisstöd till verksamheter i både privata 
och offentliga verksamheter.