Om Cedergruppen

Dina mål är vår utgångspunkt

På Cedergruppens dagliga verksamheter är dina mål utgångspunkt, oavsett om du vill studera, prova olika jobb eller har andra projekt du vill genomföra.

Här hittar du information om vilka vi är och vad vi erbjuder. 
Har du frågor är du förstås varmt välkommen att kontakta oss. Eller varför inte boka ett studiebesök?

Vår filosofi

Vi tror att man bäst når sina mål när man både får praktiska erfarenheter – arbete, studier, skapa, samvaro – och får reflektera över dem tillsammans med någon man har förtroende för. På Cedergruppen börjar vi gärna arbetet med det som var och en gillar och är bra på. Vi tror också att det är lättare att trivas och utvecklas om man är bland folk som man vill dela framgångar och bekymmer med, på egna villkor. Så vi lyssnar på varandras åsikter och erfarenheter, utan att döma. På Cedergruppen får du stöd att utveckla din framtid, på ditt sätt.