För dig som vill börja hos oss

Ansök om att bli deltagare hos oss på Cedergruppen

Vägledning
Praktik
Stöd till studier
Återhämtning med skapande
Gemenskap
Ditt inflytande

Vägledning

De flesta kommer till Cedergruppen för att på sikt komma framåt med något, uppnå en förändring i sitt liv. Vi hjälper var och en att sätta ord på sina egna mål, utmaningar och strategier. Det kan vara att förbereda sig inför nya praktiken, bli effektiv för att klara din komvuxkurs, eller komma bättre överens med andra. Det här gör du i individuella samtal med din samordnare: En person som inom kort känner dig ganska väl, och som du rådgör, planerar och följer upp med. Era samtal kan ske en till flera gånger i veckan, beroende på dina behov.

I grund och botten vet du bäst hur du fungerar. Vägledningen ger dig stöd att också kunna formulera det för andra och du utvecklar handlingssätt som får din vardag att funka mer som du vill.

Praktik

Cedergruppen erbjuder praktik på vanliga arbetsplatser. Du provar olika ställen och uppgifter och blir gradvis klarare över hur du själv fungerar i olika situationer. Med de erfarenheterna och vår vägledning (se ovan) formulerar du egna strategier för att må bra och kunna bidra som andra. Det är de strategierna som ska hjälpa dig att, om du vill det, få och behålla förvärvsarbeten.

Vi har samarbete med ett antal företag och organisationer – aktuell lista här. Deras åtagande handlar om att ge praktikanten god arbetsmiljö, tillräckliga instruktioner och återkoppling som är användbar för dig – så att du stegvis får lära dig alltmer om arbetet där.

(Cedergruppens praktik har i regel inte syftet att du får anställning på just det ställe där du gjort praktik.)

Stöd till studier

Att studera kan vara en stor glädje – när man får göra det på ett sätt som passar en. Någon sorts utbildning utöver grundskola behövs också för nästan varje anställning. Även när du har daglig verksamhet kan du i regel studera, efter samråd med din handläggare. Studier är ofta också en bra arbetsträning i sig, med rätt stöd och reflektion.

Hos oss kan du läsa din komvuxkurs i det tempo du behöver, i lugn studiemiljö och med hjälp att planera och komma igång. Du kan välja kurs på distans eller med undervisning, och många varianter på det.

Cedergruppen erbjuder inte egna kurser, utan du läser dem på vanliga komvux. Vårt jobb är att ge den hjälp du kan behöva med kursval, ansökan, planering, lärarkontakter och studieteknik.

Med vår dagliga vägledning i studieteknik och tidsplanering – med din samordnare på plats i vår lokal – får du ut mer av studierna med mindre stress och ansträngning. Vi har ett nära samarbete med Studieteamets studievägledare, arbetsterapeut, specialpedagoger mm, så att du kan få personligt stöd även därifrån.

Återhämtning med skapande

Plan Fem är en del av Cedergruppen Kungsholmen. Verksamheten på Plan Fem vänder sig till dig som varit hemmasittande länge eller som återhämtar dig efter psykisk ohälsa.

På Plan Fem finns det verksamhet som pågår i form av en ateljé för skapande, musikstudio och annan kreativ verksamhet.

Miljön är lugn och lokalen är utformad så att olika typer av aktiviteter inte stör varandra. Du som vill kan arbeta med egna projekt med stöd av våra samordnare. Självklart finns också Cedergruppens vanliga verksamhet med stöd i praktik och studier men anpassat för dig som behöver återhämta dig och i din egen takt komma igång igen.

Precis som på de andra enheterna vänder vi oss till dig med ASD/Aspergers syndrom.

Gemenskap

Gemenskap på Cedergruppen betyder att du som besökare kan välja att delta i gemensamma aktiviteter i form av måltider, fika, umgänge och spel. Vi har ofta intressanta diskussioner och spännande samtal.
Vi har också en rad gemensamma organiserade aktiviteter som utflykter, studiebesök, besök på museum, workshops, studiecirklar, yoga och kör. Du väljer själv vad du vill delta i.

Ditt inflytande

Hur kan du, som deltagare påverka din situation på Cedergruppen?
– Du gör en genomförandeplan tillsammans med din samordnare som handlar om de mål, stöd och arbetssätt du vill ha under din tid på Cedergruppen.
– Du utvärderar regelbundet tillsammans med din samordnare hur du trivs på Cedergruppen.
– Du svarar på en anonym enkät om trivsel och kvalitet på Cedergruppen varje kvartal.
– Du talar med verksamhetsrådet som består av några deltagare som blivit valda till att representera alla deltagare. De träffar enhetschefen varje månad och styrelsens ordförande tre gånger per år.

Verksamheten är till för dig och övriga deltagare. Det är viktigt vad du tycker!