Börja hos oss

Att börja hos oss på Cedergruppen

Här kan du läsa om hur det går till att få en plats på en av de dagliga verksamheterna på Cedergruppen, och vad som händer när du börjar hos oss.

Vi börjar med informationen sammanfattat, för att sedan förklara vad det innebär. Innan du kan börja på Cedergruppen krävs det här:

1. Att din hemkommun har beslutat att du kan få en daglig verksamhet.
2. Att du har gjort ett studiebesök hos oss.
3. Att vi sagt ja – vår verksamhet skulle kunna ge dig det stöd du behöver.
4. Att vi har en ledig plats på den Cedergruppen där du vill vara.

I många fall är de här stegen ganska okomplicerade. Och det är inte alltid som stegen behöver komma i just den ordningen – precis all information kan inte få rum här. Fråga oss gärna!

1. Att din kommun har beslutat att du kan få en daglig verksamhet.

Daglig verksamhet kan du få om du behöver ett visst stöd för att komma i sysselsättning om dagarna. Det är kommunen som avgör om du har det behovet.

Du eller någon närstående behöver alltså kontakta kommunen och tala om att du vill göra en ansökan om daglig verksamhet. Din ansökan handläggs sedan under en tid av en LSS-handläggare, ibland kallad biståndshandläggare. Det vill säga din handläggare utreder om du är en av dem som har behovet.

Personer med asperger (autismspektrumtillstånd, AST) hör till dem som kan få daglig verksamhet, men inte alltid. Det är en viss lag, LSS, som bestämmer vem som får daglig verksamhet. Läs mer om den här.

Bor du i Stockholms stad är det din stadsdelsförvaltning (SDF) som ska kontaktas – kontaktuppgifter här.

Digital ansökan för dig som bor i Stockholms stad kan göras här.

Tips: Vi på Cedergruppen kan hjälpa dig att få kontakt med en handläggare.

2. Att du har gjort ett studiebesök hos oss.

Du kan boka ett studiebesök (informationsmöte) hos oss om du är nyfiken på daglig verksamhet hos oss. Vi ser gärna att du har kontakt med en handläggare först (se ovan), eller rentav ett beslut. Men om det verkar troligt att du kan få daglig verksamhet beviljat, kan vi bestämma en tid: Vi bokar en timme tillsammans i vår lokal när vi ägnar oss bara åt dig. Bjud gärna med dig någon!
Under samtalet, i ett ostört rum, berättar vi om vad som är speciellt med Cedergruppen och vad vi kan erbjuda. Du berättar vad du är ute efter och vilket stöd du vill ha, så långt du vet det. På det sättet försöker vi se om vår verksamhet passar dina mål och behov. Efteråt visar vi lokalen.
Inga beslut tas under mötet – de tas efteråt (nästa punkt).

3. Att vi är överens – att du sagt ja och att vi kan ge dig det stöd du behöver.

Inga beslut tas under studiebesöket. Istället kommer vi överens när och hur vi ska höras av igen. Vi sätter en betänketid: Efter ett par dagar kontaktar vi dig och ger besked om vi tror att vi kan stödja dig att nå dina mål. Och efter ytterligare någon vecka hörs vi igen så att även du kan meddela ditt svar: ja/nej – eller så att du kan fråga efter mer information eller betänketid.

Det finns många sorters dagliga verksamheter. De skiljer sig åt i vilket stöd som ges, vilka krav det ställer på deltagaren och vilka aktiviteter som erbjuds. För att det ska bli bra behöver dina behov och önskemål passa med vad vi kan ge och hur det fungerar här.

4. Att vi har en ledig plats på den Cedergruppen där du vill vara.

Redan under studiebesöket får du information om hur det ser ut angående lediga platser hos oss. Skulle det vara fullt (inte så vanligt) ger vi dig en köplats och kontaktar dig på nytt när det blivit din tur – det kan ta från några veckor till några månader.

När du börjar

När stegen 1-4 är klara kontaktar vi din LSS-handläggare (se 1, ovan) för att be hen att skicka oss ett dokument som kallas beställning. Där står också om du ska ha en heltids- eller deltidsplats. Heltid = schema med närvaro på mer än 25 timmar i veckan. Deltid = ett schema med en valfri överenskommen närvarotid på upp till 2½ dag i veckan.

Därmed är allt klart att börja! Vi skickar dig ett mejl med startdatum och startinformation, som du behöver svara ok på.

Din första dag på Cedergruppen träffar du din samordnare, som ansvarar för att planera tillsammans med dig. (Samordnare kallas hos kommun ”stödperson”.) Läs mer under Om oss > Vägledning.) Samordnaren välkomnar dig, går igenom med dig i lugn och ro hur det funkar i verksamheten och visar dig runt och presenterar dig för de andra. Allra viktigast: Ni kommer tillsammans överens om vilka dagar du ska vara hos oss och vad du ska göra då. Du får den informationen skriftligt också, tillsammans med en egen introduktionsmapp som är ditt minnesstöd till hur det funkar på Cedergruppen.

För mer info – kontakta oss på telefon, mejl eller sms.

Boka studiebesök.