Våra praktikplatser. Cedergruppen har samarbete med ett antal företag och organisationer för att erbjuda bra praktikplatser för våra deltagare. Klicka på länken för en lista över dem! Läs också allmänt om praktik under Om oss, via menyn.

Left is Right. Ett IT-företag vars anställda har autismspektrum-diagnoser (t.ex Asperger). De levererar välfungerande IT-support till Cedergruppen och många andra företag. Så här beskriver de sig själva på sin hemsida:

”Arbete med avancerade IT-uppdrag kräver hög kompetens, men även egenskaper som analytisk förmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta koncentrerat med detaljfokus och med hög uthållighet. Våra medarbetare är rekryterade för att de har dessa kunskaper, begåvningar och egenskaper. Vi har utvecklat en arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, som ger förutsättningar för optimal prestation för alla medarbetare. Det är grunden för vår framgång.”

PULSS. Står för Föreningen Privata Utförare inom LSS, en ideell förening där Cedergruppen är medlem. Dess mål är att privata utförare, som Cedergruppen, ska få rimliga förutsättningar att bedriva dagliga verksamheter, boende och liknande. Och att personer med rätt till sånt stöd ska ha en mångfald av bra företag och organisationer att välja mellan. (Läs mer om vad LSS-insatser är på sidan Länkar.)

Ylva Stenbom, Neuropsykiatriska mottagningen. Erbjuder utredning, diagnostik, behandling samt råd och stöd enligt metoder som vilar på vetenskaplig grund (evidensbaserat). Ylva Stenbom är legitimerad läkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri med lång erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska tillstånd.

Studieteamet i Stockholms stad. För dig som är vuxenstuderande och har en funktionsnedsättning. Arbetar för att ge dig goda förutsättningar för dina studier – genom vägledning, kartläggning och bedömning av stödbehov. Målet är en tillgänglig studiemiljö för alla.