På Cedergruppens dagliga verksamheter är dina mål utgångspunkt, oavsett om du vill studera, prova olika jobb eller har andra projekt du vill genomföra.

Här hittar du information om vilka vi är och vad vi erbjuder.
Har du frågor är du förstås varmt välkommen att kontakta oss. Eller varför inte boka ett studiebesök?

Vi tror att man bäst når sina mål när man både får praktiska erfarenheter – arbete, studier, skapa, samvaro – och får reflektera över dem tillsammans med någon man har förtroende för. På Cedergruppen börjar vi gärna arbetet med det som var och en gillar och är bra på. Vi tror också att det är lättare att trivas och utvecklas om man är bland folk som man vill dela framgångar och bekymmer med, på egna villkor. Så vi lyssnar på varandras åsikter och erfarenheter, utan att döma. På Cedergruppen får du stöd att utveckla din framtid, på ditt sätt.
De flesta kommer till Cedergruppen för att på sikt komma framåt med något, uppnå en förändring i sitt liv. Vi hjälper var och en att sätta ord på sina egna mål, utmaningar och strategier. Det kan vara att förbereda sig inför nya praktiken, bli effektiv för att klara din komvuxkurs, eller komma bättre överens med andra. Det här gör du i individuella samtal med din samordnare: En person som inom kort känner dig ganska väl, och som du rådgör, planerar och följer upp med. Era samtal kan ske en till flera gånger i veckan, beroende på dina behov.

I grund och botten vet du bäst hur du fungerar. Vägledningen ger dig stöd att också kunna formulera det för andra och du utvecklar handlingssätt som får din vardag att funka mer som du vill.

Cedergruppen erbjuder praktik på vanliga arbetsplatser. Du provar olika ställen och uppgifter och blir gradvis klarare över hur du själv fungerar i olika situationer. Med de erfarenheterna och vår vägledning (se ovan) formulerar du egna strategier för att må bra och kunna bidra som andra. Det är de strategierna som ska hjälpa dig att, om du vill det, få och behålla förvärvsarbeten.

Vi har samarbete med ett antal företag och organisationer – aktuell lista här. Deras åtagande handlar om att ge praktikanten god arbetsmiljö, tillräckliga instruktioner och återkoppling som är användbar för dig – så att du stegvis får lära dig alltmer om arbetet där.

(Cedergruppens praktik har i regel inte syftet att du får anställning på just det ställe där du gjort praktik.)

Att studera kan vara en stor glädje – när man får göra det på ett sätt som passar en. Någon sorts utbildning utöver grundskola behövs också för nästan varje anställning. Även när du har daglig verksamhet kan du i regel studera, efter samråd med din handläggare. Studier är ofta också en bra arbetsträning i sig, med rätt stöd och reflektion.

Hos oss kan du läsa din komvuxkurs i det tempo du behöver, i lugn studiemiljö och med hjälp att planera och komma igång. Du kan välja kurs på distans eller med undervisning, och många varianter på det.

Cedergruppen erbjuder inte egna kurser, utan du läser dem på vanliga komvux. Vårt jobb är att ge den hjälp du kan behöva med kursval, ansökan, planering, lärarkontakter och studieteknik.

Med vår dagliga vägledning i studieteknik och tidsplanering – med din samordnare på plats i vår lokal – får du ut mer av studierna med mindre stress och ansträngning. Vi har ett nära samarbete med Studieteamets studievägledare, arbetsterapeut, specialpedagoger mm, så att du kan få personligt stöd även därifrån.

Plan Fem är en del av Cedergruppen Kungsholmen. Verksamheten på Plan Fem vänder sig till dig som varit hemmasittande länge eller som återhämtar dig efter psykisk ohälsa.

På Plan Fem finns det verksamhet som pågår i form av en ateljé för skapande, musikstudio och annan kreativ verksamhet.

Miljön är lugn och lokalen är utformad så att olika typer av aktiviteter inte stör varandra. Du som vill kan arbeta med egna projekt med stöd av våra samordnare. Självklart finns också Cedergruppens vanliga verksamhet med stöd i praktik och studier men anpassat för dig som behöver återhämta dig och i din egen takt komma igång igen.

Precis som på de andra enheterna vänder vi oss till dig med ASD/Aspergers syndrom.

Gemenskap på Cedergruppen betyder att du som besökare kan välja att delta i gemensamma aktiviteter i form av måltider, fika, umgänge och spel. Vi har ofta intressanta diskussioner och spännande samtal.
Vi har också en rad gemensamma organiserade aktiviteter som utflykter, studiebesök, besök på museum, workshops, studiecirklar, yoga och kör. Du väljer själv vad du vill delta i.
Hur kan du, som deltagare påverka din situation på Cedergruppen?
– Du gör en genomförandeplan tillsammans med din samordnare som handlar om de mål, stöd och arbetssätt du vill ha under din tid på Cedergruppen.
– Du utvärderar regelbundet tillsammans med din samordnare hur du trivs på Cedergruppen.
– Du svarar på en anonym enkät om trivsel och kvalitet på Cedergruppen varje kvartal.
– Du talar med verksamhetsrådet som består av några deltagare som blivit valda till att representera alla deltagare. De träffar enhetschefen varje månad och styrelsens ordförande tre gånger per år.

Verksamheten är till för dig och övriga deltagare. Det är viktigt vad du tycker!

Här presenterar vi oss, vi som arbetar på Cedergruppen. Våra kontaktuppgifter finns samlade under kontakt.

Förkortningar: NPF = neuropsyskiatriska funktionsavvikelser. ASD = autismspektrum, t.ex Asperger.

bild på Christina Cedergren
Christina Cedergren, verksamhetschef för Cedergruppen. Samhällsvetare med juridisk kompetens. Mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna med npf/asd.

Bild på Pär LönnborgPär Lönnborg, biträdande verksamhetschef. Statsvetare med mångårig erfarenhet av arbete på daglig verksamhet, kollo och boenden för ungdomar och vuxna med asdf och personer med intellektuella funktionsavvikelser.


Lennart Mattsson
, praktiksamordnare. Socialpedagog, samtalscoach. Lång erfarenhet inom olika verksamheter med psykosocialt arbete, med barn, ungdomar och vuxna.

 

Foto på Emmy HeljestrandEmmy Heljestrand, administratör.
Före detta deltagare på Cedergruppen, med erfarenhet av praktik, komvuxstudier samt lönebidragsanställning. Har tidigare jobbat som sociala mediekoordinator och administrativ assistent.

Cedergruppen Liljeholmen

bild på Idah L-Mubiru
Aida Sandberg
, enhetschef & samordnare. Leg logoped, har arbetat med utredningar för npf/asd och har erfarenhet av arbete på DV och gruppbostad.

Bild på Magnus WelffMagnus Welff, samordnare. Beteendevetare med idrottspedagogik som huvudområde.
Flera års erfarenhet av arbete på DV och som boendestödjare för vuxna med npf/asd.

Åsa Lind
Åsa Lind,
samordnare. Lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete med elever med npf/asd.

 

Cedergruppen  Ateljén

Emma Hammarström Zavalía
Emma Hammarström Zavalía,
Ateljéansvarig & samordnare för Ateljén Cedergruppen. Yrkeslärare i hantverksämnen – finsnickeri. Mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar & vuxna med npf/asd vid skolor, dagliga verksamheter & kollo.

Gudmundur

 

Gudmundur Bragason, samordnare. Lärare och konstnär.

 

Cedergruppen Kungsholmen

Ulrika Ekmar, enhetschef. Socionom, psykoterapeut (steg 1) och universitetskurser i NPF (neuropsykiatriska funktionsavvikelser), arbetsledning inom vård och omsorg samt motiverande samtal [MI]. Mångårig erfarenhet av arbete med personer som har med NPF på korttidsboende och gruppboende.

Bild på Helen Ahlin-TollHelen Ahlin-Toll, samordnare. Socialpedagog med många års erfarenhet av npf och ansvar för LSS-boenden.

 

Bild på ÅsaÅsa Friberg, samordnare. Beteendevetare med inriktning mot socialpsykologi. Erfarenhet av npf/asdf inom ungdomsbehandling och boendestöd för vuxna.

 

bild på Anna-Maria Taawo WestlundAnna-Maria Taawo Westlund, samordnare.  Beteendevetare med inriktning mot socialpsykologi och har tidigare jobbat med ungdomar med psykosocial problematik i flera år och som boendestödjare inom neuropsykiatrin.

 

Niclas Hall, samordnare. Jur. kand med erfarenhet av att arbeta med stöd till personer med npf/asd.

Plan 5 (Cedergruppen Kungsholmen)


Bild på Jannike Arzt Stackå
Jannike Arzt Stackå
, samordnare & ansvarig för de kreativa verksamheterna. Levande Verkstadspedagog samt gymnasielärare i svenska & religionskunskap. Mångårig erfarenhet inom folkhögskolan.

Engelbrekt Berg
Engelbrekt Berg, samordnare. Beteendevetare med  lång erfarenhet av arbete med stöd till unga och vuxna med npf/asd.

 

Ekonomi

Sofie Glifberg, ekonomiansvarig för Cedergruppen och Cedervillan.

Handledare:

-Andreas Mattson
– Peter Comstedt

Styrelse

Carl-Johan Ahlström, styrelseordförande.
Christina Cedergren, verksamhetschef.
Anne Ytterberg, socionom.
Per Berggren, civilekonom.

Kontaktuppgifter

 

Cedergruppen ger stöd på flera olika sätt för människor med asperger/ASD att forma sin framtid, på sitt sätt. Avgörande delar av det vi gör bygger på bra samarbeten med andra organisationer och företag. Läs mer!
På Cedergruppen arbetar vi med ledningssystem i kvalitetsarbetet. Det betyder att vi har en plan för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och hur ansvaret för detta fördelas i organisationen. Alla medarbetare och deltagare ska vara insatta i hur vårt system för synpunkter och klagomål fungerar och hur vi arbetar för att ta upp synpunkter och klagomål i kvalitetsarbetet.
Årets verksamhetsplan innehåller uppföljningsbara mål som en del i ledningssystemet. Andra delar av ledningssystemet är riskanalys och egenkontroll.
Ytterst ansvariga för Cedergruppens ledningssystem för kvalitet är VD och styrelse.
Vi har sammanställt en del information som är till nytta främst för dig som är LSS-/biståndshandläggare.
Läs mer här.
Om företaget Cedergruppen

Kontaktinformation
Postadress: Cedergruppen AB, Sankt Göransgatan 66, 6tr
Kontaktperson: Verksamhetschef Christina Cedergren
Telefon: 0735-07 59 80
Mejl: christina@cedergruppen.se

Basfakta
15 anställda
Daglig verksamhet enligt LSS för personer med Asperger/ASD.
Språk: svenska, engelska, franska, tyska, spanska, luganda, isländska

Företagsfakta på AllaBolag
Cedergruppen AB
Moderbolag: Vixar AB

Ledning verksamheten
VD: Christina Cedergren
Enhetschef Cedergruppen Kungsholmen: Ulrika Ekmar
Enhetschef Cedergruppen Liljeholmen: Aida Sandberg

Utbildningar i personalgruppen:
Lärare, socionomer, beteendevetare, statsvetare, jurister, samhällsvetare, specialpedagog, konstnär, yrkeslärare och logoped.
Alla medarbetare har autism-/ASD-specifik kompetens.

Styrelse
Carl-Johan Ahlström styrelseordförande
Per Berggren ledamot
Anne Ytterberg ledamot
Christina Cedergren ledamot/VD

Brukarenkäter Stockholms stad
För Cedergruppen Kungsholmen
För Cedergruppen Liljeholmen