Ny verksamhet i Liljeholmen

Emmy HeljestrandNyheter

Våren 2019 öppnas vår nya enhet Ateljén i Liljeholmen.
Där kommer Emma Hammarström Zavalía, yrkeslärare hantverk- finsnickeri, ansvara för verksamheten.

I Ateljén finns möjlighet till gemenskap kring skapandet, t.ex. att delta i en workshop eller kurs, men
också möjlighet till att arbeta självständigt med individuellt arbete. Vi arbetar medvetet med
individen och gruppen. Här läggs stor vikt vid deltagarens individuella utveckling inom konst och
hantverk men vi värnar också om gruppens förmåga att stärka skapandeprocessen.

Välj om du vill arbeta med ditt eget skapande och kreativa projekt med tillgång till ateljén och dess material och stöd, eller delta i handledd skapandeverkstad och workshops med mer struktur.

Kontakta Emma Hammarström på emma@cedergruppen.se, eller på telefon 070-143 39 41 om ni är intresserade av att börja.